Transport Sibiu

Prognoza meteo Sibiu

Oferim servicii complete de transport in judetul Sibiu si pe tot teritoriul Romaniei.

Din momentul incarcarii, obiectele transportate sunt in custodia noastra iar in caz de deteriorare dumneavoasta beneficiati de o polita de asigurare in valoare de 50.000 Euro.

Pentru transporturile mari care necesita mai multe zile pentru finalizare este recomandat sa ne contactati cu cateva zile inainte pentru a stabili impreuna data, pretul, numarul de drumuri necesare si eventual numarul de zile necesare pentru finalizarea transportului.

 

 

Informatii Sibiu:

Județul Sibiu este un județ situat în sudul Transilvaniei în podișul cu aceelași nume, la nord de Carpații Meridionali, în România. Reședința de județ este municipiul Sibiu.

Județul Sibiu are o climă continental-moderată, cu diferențe de temperatură funcție de formele de relief, astfel temperaturile medii anuale oscilează întra 9,4 grade pe valea Oltului și scad sub 0 grade pe vârful Negoiu. Cantitățile de precipitații medii anuale sunt cuprinse între 650 mm. în zona depresionară și urcă peste 1.300 mm. in zona muntoasă.
Flora bine diversificată în specii de: conifere (brad, molid), foioase (fag, stejar, gorun, tei, paltin de munte, arțar, frasin), specii de arbuști (vișinelul, alunul, socul), specii de ierburi (păiuș roșu, iarba câmpului, țepoșică, pieptănăriță) și o gamă variată de specii floristice (macul de munte, crucea voinicului, daria, roua cerului,zambila sălbatică).
Fauna cuprinde specii de: mamifere (capra neagră, cerbul, căpriorul, ursul, râsul, mistrețul, vulpea, iepurele, veverița), păsări (brumărița, mierla gulerată, fâsa de munte, sturzul de piatră, ciocârlia, potârnichea, gaița, cocoșul de munte, ierunca), reptile (șerpi, șopârle, broaște) și pești (păstrăv, biban, clean, crap).

Transport Rutier
E81 Satu Mare-Zalău-Cluj Napoca-Sebeș-Sibiu-Râmnicu Vâlcea-Pitești
E68 Arad-Deva-Sebeș-Sibiu-Făgăraș-Brașov
DN1 București-Ploiești-Brașov-Sibiu-Alba Iulia-Cluj Napoca-Oradea
DN7 București-Râmnicu Vâlcea-Sibiu-Deva-Arad
DN14 Sibiu-Sighișoara