Transport Vaslui

Prognoza Meteo Vaslui

Oferim servicii complete de transport in judetul Vaslui si pe tot teritoriul Romaniei.

Din momentul incarcarii, obiectele transportate sunt in custodia noastra iar in caz de deteriorare dumneavoasta beneficiati de o polita de asigurare in valoare de 50.000 Euro.

Pentru transporturile mari care necesita mai multe zile pentru finalizare este recomandat sa ne contactati cu cateva zile inainte pentru a stabili impreuna data, pretul, numarul de drumuri necesare si eventual numarul de zile necesare pentru finalizarea transportului.

 

 

Informatii Vaslui:

Vasluiul este un județ în regiunea Moldova din România, situat în partea de est a țării, întinzându-se pe cursul superior și mijlociu al râului Bârlad; face parte din regiunea Nord – Est, în care sunt incluse și județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț și Suceava. Județul Vaslui face parte din Euroregiunea Siret-Prut-Nistru din 2002.

Existența celor mai vechi așezări pe teritoriul județului Vaslui este demonstrată de descoperirile arheologice din perioada neolitică, dar primele atestări documentare ale unor localități au apărut în 1375 și în documente interne din 1423. În perioada 1435-1442, Vaslui a fost rezidența Țării de Jos și era considerat a doua citadelă a Moldovei. De Vaslui scrie și Grigore Ureche în letopisețul său următoarele: „[…] la leatul 6948 dichemvrii 12 zile, iarăși au intrat tătarii în Țara de Jos, de au prădat și au arsu Vasluiul și Bârladul. Iară letopisețul leșesc de acești/tătari ce scrie mai suscă au prădat țara, nimica nu însemnează”.
În 1440, Bogdan al II-lea câștigă în pădurea de la Crasna o importantă bătălie împotriva polonilor, dar eroismul și patriotismul locuitorilor acestor meleaguri a fost dovedit în marea bătălie câștigată de Ștefan cel Mare în 1475 la Podul Înalt, bătălie cunoscută în istorie ca fiind cea mai strălucită victorie din istoria militară a României și cea mai mare victorie europeană împotriva otomanilor, până la asediul Vienei. Între secolele XVII – XVIII, mai multe așezări vasluiene, au fost prădate și incendiate de invaziile tătare și otomane, unele dintre ele fiind complet distruse, cum a fost și cazul actualei reședințe, Vaslui. În secolele care au urmat, locuitorii județului au participat activ la bătăliile pentru independență și libertate din 1848, 1858, 1877 și 1918 fiind recunoscuți pentru vitejia și curajul lor, lăsând eroi legendari, precum Peneș Curcanul. În secolul al XX-lea, alături de județul Botoșani, pe teritoriul județului a izbucnit Răscoala țărănească din 1907, care a antrenat mai multe localități printre care Huși, Vaslui, Bârlad, Stănilești, Muntenii de Jos ș.a.
Județul Vaslui, cu reședința la Vaslui, a fost înființat ca unitate administrativ teritorială sub denumirea de ținut, încă din secolul al XIX-lea și cuprindea o suprafață de 2132 km². În componența sa intrau 3 plăși: Racova, Stemnic și Crasna. Ca semn heraldic avea un scut crenelat, un stup și trei albine. În 1950, a fost înființată regiunea Bârlad cu reședința la Bârlad, iar în perioada 1956 – 1968, Vaslui, Fălciu și Tutova făceau parte din județul Iași. La 17 februarie 1968, a avut loc o împărțire administrativ teritorială, fiind astfel reînființat județul Vaslui în limitele cunoscute în prezent, din fostele județe Vaslui, Tutova (cu reședința la Bârlad) și Fălciu (cu prima reședință la Fălciu, apoi la Huși).

Situat pe râul Bârlad, străbate partea de sud și sud-est a Podișului Central Moldovenesc, iar în partea centrală se întinde pe Colinele Tutovei și Dealurile Fălciului, diviziuni ale Podișului Bârladului — parte a Podișului Moldovei. Relieful este format din dealuri și văi largi, orientate preponderent nord-sud. Altitudinea maximă: 485 m – Dealul Mângăralei, în nord-vest și 425 m — Dealul Cetățuii, în partea de nord-est. Altitudinea medie este de 250-350m. Altitudinea minimă este de 10m în lunca Prutului. Clima este temperat continentală cu nuanțe excesive, fiind caracterizat prin veri călduroase și secetoase și ierni geroase. Temperaturile sunt cuprinse între 8 °C și 9,8 °C și precipitații relativ reduse. Rețeaua hidrografică este reprezentată în special de cursul mijlociu al râului Bârlad, cu afluenții Vaslui, Crasna, Tutova și Zeletin, iar în partea de sud-est a județului de râul Elan, afluent al Prutului. Principalele lacuri:
lacul Grosu, lacul Balta Mare, lacul Hârseții (lacuri de luncă);
Solești, Cuibul Vulturilor, lacul Mânjești, lacul Tungujei, lacul Căzănești, Râpa Albastră, lacul Pușcași, lacul Vulturești, Poșta Elan (lacuri de acumulare);
Cârja, Negrești, Tăcuta, Rediu-Galian (iazuri piscicole).
Din suprafața totală de 533.127 ha (2,3% din suprafața totală a țării), 72,2% este zonă agricolă, 16,4% reprezintă păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră și 11,4% alte suprafețe (ape, suprafețe construite, drumuri, căi ferate, etc.).
Localitățile extreme ale județului sunt: Protopopești din comuna Tăcuta la nord, Pochidia din comuna Tutova la sud, Săratu din comuna Stănilești la est și Vladia din comuna Dragomirești la vest.
Județe vecine
Județul Iași – în partea de nord
Județul Neamț – în partea de nord-vest
Județul Galați – în partea de sud
Județul Vrancea – în partea de sud-vest
Republica Moldova – În partea de est
Județul Bacău – în partea de vest
Localități
Municipii:
Vaslui
Bârlad
Huși
Orașe:
Negrești
Murgeni